Is snurken schadelijk voor mijn gezondheid?

Nee, als u alleen snurkt is dit niet schadelijk voor de gezondheid. Het zagende, brommende geluid kan wel heel lastig zijn voor een partner of huisgenoot.

Als snurken leidt tot ademstilstanden wordt het slaappatroon verstoord. Dit kan wel schadelijk zijn voor uw gezondheid. Neem contact op met een arts.