Wat is slaapapneu?

Slaapapneu wordt ook wel OSAS genoemd. Dit is een afkorting voor Obstructief Slaap Apneu Syndroom. Het betekent dat u een aantal keren stopt met ademen tijdens het slapen. Dit wordt veroorzaakt door een tijdelijke afsluiting in de bovenste luchtwegen.

Door de ademstilstanden kan het zuurstofgehalte in uw bloed dalen. Uw hersenen worden gealarmeerd en geven een wekreactie, waardoor u uiteindelijk weer doorademt. Dit wordt een arousal genoemd. De combinatie van zuurstoftekort en arousals verstoort niet alleen uw slaap, maar ook het functioneren van uw organen en uw hormoonhuishouding.

De diagnose OSAS wordt vastgesteld door middel van een slaaponderzoek.

Verschillende soorten apneus

Obstructieve slaapapneu (OA)
Obstructieve apneus zijn obstructies in uw hals- en keelgebied. Uw tong en/of huig zakt voor uw luchtpijp, of verslapte of ontspannen spieren en weefsels in de hals drukken de luchtpijp ‘s nachts dicht. De lichaamsbouw (anatomie) kan invloed hebben op deze obstructieve apneus.

Hypopneus (HI)
Hypopneus zijn apneus waarbij er wel een doorgang van de luchtpijp is. De longen nemen wel zuurstof op, maar minder dan normaal door de vernauwing. Omdat het de slaap wel degelijk negatief kan beïnvloeden, worden deze apneus ook tot de AHI gerekend.

Centrale slaapapneu (CA)
Centrale apneus zijn apneus die veroorzaakt worden doordat de aansturing vanuit de hersenen naar de ademhalingsspieren niet goed werkt ’s nachts. De hersenen reageren onvoldoende op de hoeveelheid CO2 in uw bloed. Normaal gesproken is een te hoog CO2 gehalte in het bloed een ’trigger’ voor de hersenen om de ademhalingsspieren in gang te zetten. Centrale apneus komen vaker voor wanneer iemand hartproblemen of andere gezondheidsproblemen heeft.