AHI
Afkorting voor Apneu Hypopneu Index: gemiddelde aantal apneus en hypopneus per uur slaap, gemeten over de totale slaaptijd.

AI
Afkorting voor Apneu Index: de optelsom van obstructieve en centrale apneus per uur slaap, gemeten over de totale slaaptijd.

Apneu
Apneu betekent ademstilstand. Dit woord komt oorspronkelijk uit het Oudgrieks en betekent letterlijk: niet ademen, ademstilstand. Het is de medische term voor een onderbreking van je ademhaling van langer dan 10 seconden.

Arousal
Opwekking, wekreactie. Activatietoestand van het centrale zenuwstelsel. Doordat de luchtweg wordt afgesloten reageert het lichaam.

OSAS
Afkorting voor Obstructief Slaap Apneu Syndroom. OSAS is een aandoening waarbij tijdens de slaap ademstilstanden ontstaan door een blokkade in de bovenste luchtwegen.

PAP-therapie
PAP is een Engelse afkorting. Staat voor: Positive Airway Pressure (positieve druk in de luchtwegen). Het is een vorm van therapie die ondersteunt bij de ademhaling.

CPAP-therapie
CPAP is een Engelse afkorting. Staat voor: Continuous Positive Airway Pressure (voortdurend positieve druk in de luchtwegen). Het is een vorm van therapie die ondersteunt bij de ademhaling. Een CPAP apparaat blaast steeds dezelfde druk.

APAP-therapie
APAP is een Engelse afkorting. Staat voor: Automatic Positive Airway Pressure. (automatische positieve druk in de luchtwegen). Het is een vorm van therapie die ondersteunt bij de ademhaling. Het APAP-apparaat varieert de druk en wordt ingesteld met een minimale en maximale druk. Wordt ook wel Auto PAP genoemd.

Bi-PAP therapie
Bi-PAP is een Engelse afkorting. Staat voor: Bilevel Positive Airway Pressure. (op twee niveaus’s positieve druk in de luchtwegen) Bi staat voor Bi-level. Deze vorm van therapie biedt ondersteuning bij de ademhaling om zuurstof-en koolzuurgehalte op peil te brengen en te houden.

TIP: op de website van de Apneuvereniging is een uitgebreide woordenlijst te vinden.