Mijn therapie-instellingen zijn gewijzigd en nu denk ik dat het minder goed gaat. Wat kan ik doen?

De instellingen zijn veranderd op aanvraag van uw arts/specialist. Wij mogen deze niet zomaar wijzigen.

Bespreek uw problemen met uw specialist. Hij/zij kan in overleg met u bepalen wat de vervolgactie is.