PAP-therapie

Uw arts heeft u PAP-therapie voorgeschreven. PAP staat voor Positive Airway Pressure. U draagt een masker op uw gezicht. Een PAP-apparaat blaast omgevingslucht onder verhoogde druk de bovenste luchtwegen in. Door de verhoogde luchtdruk verminderen de afsluitingen in uw bovenste luchtwegen waardoor de ademstilstanden afnemen.

Er zijn drie varianten PAP-therapie: CPAP, APAP of BI-PAP. Het verschil zit hem in de drukinstelling van de apparatuur. Uw arts kiest de therapie die het beste bij u past. Meer informatie over deze drie varianten leest u hieronder.

De PAP-apparatuur meet het aantal overgebleven apneus en de uren dat u ermee slaapt. Deze gegevens zijn uit te lezen op het apparaat zelf en in een rapport. De arts ziet aan dit rapport of de ingestelde druk geschikt is om het aantal apneus te verminderen. In combinatie met uw ervaring bekijkt hij of de therapie het gewenste effect heeft.

PAP & diabetes
Als u diabetes heeft is het belangrijk dat u uw bloedsuikers goed in de gaten houdt. Door de PAP-therapie krijgt uw lichaam meer rust in de nacht en dit kan gevolgen hebben op uw bloedsuikerspiegel. Wij adviseren dit met uw diabetesverpleegkundige of arts  te bespreken.

De varianten

CPAP-therapie
CPAP staat voor Continuous Positive Airway Pressure. Dit betekent dat een CPAP-apparaat steeds dezelfde druk blaast. Vaak is deze vorm van PAP-therapie voldoende om het grootste deel van de apneus tegen te gaan. Om rustig in slaap te vallen, kunt u gebruik maken van de RAMP-functie. Deze RAMP-functie zorgt dat de druk lager begint en geleidelijk oploopt naar de vastgestelde druk. Afhankelijk van de apparatuur is dit automatisch of handmatig in te stellen.

De apparatuur slaat gegevens op, zoals de overgebleven apneus en het aantal uren gebruik. Deze gegevens zijn uit te lezen op het apparaat zelf en in een rapport. De arts kan aan dit rapport zien of de therapie voldoende effect heeft en of de ingestelde druk geschikt is om het aantal apneus te minimaliseren.

APAP-therapie (of autoPAP genoemd)
Een andere vorm van PAP-therapie is APAP. APAP staat voor Automatic Positive Airway Pressure. Een APAP-apparaat verandert in druk, afhankelijk van de vernauwing in de luchtwegen. De druk wordt ingesteld met een minimale en maximale druk. Dit betekent dat het apparaat tijdens de slaap wisselt van druk.

Dit apparaat slaat gegevens op, zoals de overgebleven apneus en het aantal uren.

BI-PAP-therapie
Een BI-PAP (Bilevel Positive airway Pressure), ofwel Bilevel-apparaat, reageert op de overgang van in- naar uitademing door bij de uitademing wat te zakken in druk. Het apparaat blaast niet alleen lucht, maar helpt ook met het verlagen van de druk bij uitademing. Overdruk en onderdruk wisselen elkaar af in de keelholte. 

Ook dit apparaat slaat alle gegevens op, zoals gebruik en de resterende apneus.