Welke functies heeft de DreamMapper app?

DreamMapper is een app waarmee u actief wordt geïnformeerd over de therapie van de afgelopen nacht.
U weet altijd hoe uw therapie en de apparatuur werkt of zouden moeten werken.

Resultaten bekijken
Elke ochtend kunt u de resultaten van afgelopen nacht bekijken. In de app staat informatie over het gebruik, de pasvorm van het masker en de AHI.

Gemotiveerd blijven
Met de DreamMapper app kunt u doelen stellen en de vooruitgang bijhouden. Zo blijft u gemotiveerd om de therapie te blijven gebruiken.

Feedback ontvangen
U ontvangt feedback via de app over uw therapie.

Herinneringen instellen
U kunt herinneringen instellen via de app voor het reinigen of vervangen van uw masker, slang en filter.