Dit bericht verscheen eerder in het ApneuBulletin van de ApneuVereniging.

Gesprekken met Philips en leveranciers

In week 7 sprak het bestuur weer met de FHI (de leveranciers) en met Philips.

Philips heeft tot eind 2022 nodig voor levering nieuwe apparaten

De leveranciers gaven aan dat ze, na vorig jaar een paar duizend Dreamstations 2 te hebben ontvangen, vanaf eind januari/begin februari de vernieuwde DreamStations 1 zijn gaan ontvangen. Philips heeft meegedeeld tot het einde van het jaar nodig te hebben om nieuwe apparaten te leveren. Vervolgens moeten de apparaten nog per patiënt worden ingesteld en afgeleverd, dat kost ook enige tijd. Leveranciers willen graag een gelijkmatige aanlevering.

Evenwichtige verspreiding aan leveranciers

In het gesprek met Philips hebben wij nadruk gelegd op de snelheid van vervanging en op het bieden van meer duidelijkheid. Philips gaf aan dat hun website verbeterd gaat worden.

Wij drongen erop aan dat de aanlevering van de toestellen aan de leveranciers evenwichtig wordt gespreid over de komende maanden. Philips heeft dat toegezegd.

Herkenbaarheid gebruikte, nieuwe en gereviseerde apparaten

De SystemOne zal net als de DreamStation gereviseerd (refurbished) worden met nieuw schuim en een nieuwe ventilator.

Wij vroegen Philips: hoe kun je later zien of je een nog terug te roepen apparaat, een nieuw aangepast of een gereviseerd toestel hebt. Uiterlijk zijn alle drie gelijk. Onze vraag wordt opgepakt. Philips zal ons informatie geven over de herkenbaarheid van de nieuwe èn de gereviseerde DreamStation 1 en SystemOne. Wij zullen die informatie met de gebruikers delen.

Geen voorrang aan bepaalde landen

Wij vroegen naar de wereldwijde volgorde van vervanging. Philips wil geen landen voorrang geven. Binnen de Benelux krijgt iedere leverancier per maand evenredige porties, afhankelijk van het aantal eerder afgenomen toestellen. In Frankrijk heeft de zorgautoriteit Philips gedreigd met juridische stappen met als doel om heel snel 250.000 toestellen te leveren (van de 370.000 totaal in Frankrijk). Philips gaat daar niet in mee, omdat het geen enkel land voorrang wil en kan geven. Dat Philips Nederlandse ‘wortels’ heeft doet er dus ook niet toe.

Prognoses van de uitgifte per maand zijn echter niet openbaar beschikbaar, omdat die getallen voortdurend licht veranderen en afhankelijk zijn van de aantallen die leveranciers kunnen verwerken.

Voor individuele gebruikers van de terug te roepen apparaten blijft dus gelden: wacht op bericht van je leverancier.

cta-img

Hulp nodig?

Wij hebben een 24-uursservice.