Luistertip: Podcast VUmc – Snurk en slaapapneu

KNO-arts dr. Jochen Bretschneider heeft een reeks podcasts ontwikkelt voor studenten Geneeskunde. Eén van de podcasts heeft als thema Snurken en Slaapapneu. Hij behandelt niet alleen de geschiedenis van snurken en slaapapneu maar ook de definitie, risicofactoren en diagnostiek. Deze informatie dient als aanvulling op het klinisch onderwijs en lesstof uit boeken en colleges, maar zijn ook openbaar te luisteren voor alle geïnteresseerden.

Het valt niet te betwisten dat de medische kennis in de jaren enorm gegroeid is. Wist u bijvoorbeeld dat de Griekse mythologie doet vermoeden dat men al lang iets wist dat wij vandaag de dag als OSAS kennen? De goden zouden al begrepen hebben dat het mogelijk levensbedreigend is door of tijdens het slapen. Een concentratiestoornis is een bijkomende klacht van OSAS.
Dionysos is waarschijnlijk de eerste snurkende in de mythologie die als God van de wijn gestikt is in zijn eigen vet. Alcohol, overgewicht en bovenste luchtwegobstructie manifesteerden zich bij Dionysos. Of bijvoorbeeld een klassieker uit de literatuur zijn The Pickwick Papers van Charles Dickens. Ook hierin wordt een samenhang gezien tussen overgewicht, alcohol, snurken en stokkende ademhaling.


Luister hier de gehele podcast (nr. 4) van KNO arts en docent Dr. Jochen Bretschneider. (alleen te beluisteren via iTunes). Foto: A. Edridge