Philips terugroepactie: antwoorden op veelgestelde vragen

Om welke apparatuur gaat het precies?
Hier vindt u een overzicht van de verschillende Philips apparaten waar het om gaat. 

Ik gebruik een apparaat van een ander merk dan Philips.
Wat betekent deze vrijwillige terugroepactie voor mij?
Gebruikt u apparatuur van een ander merk? Zoals bijvoorbeeld ResMed, Fisher & Paykel of Heinen & Löwenstein? Dan gaat de melding niet over uw apparaat. U hoeft verder niets te doen. 

Wat is er nu precies aan de hand?
In de betrokken apparaten zit geluidsisolerende foam. Er is een kleine kans dat er kleine deeltjes van dit foam loslaten. Deze deeltjes kunnen dan via de slang en het masker ingeademd worden.

Het probleem kan groter worden wanneer het apparaat met ozon wordt schoongemaakt. Daarnaast kunnen problemen ontstaan wanneer het apparaat in een hete of hoge luchtvochtige omgeving staat. Situaties die in Nederland eigenlijk niet voorkomen. VIVISOL Nederland maakt alleen gebruik van goedgekeurde schoonmaakmethodes en gebruikt geen ozon bij het schoonmaken. Gebruikt u zelf ozon als reinigingsmiddel? Dan adviseren wij u daarmee te stoppen.

Wat zeggen de artsen en Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd?
De beademings- en apneuapparaten waar Philips recent voor waarschuwde vormen voor zover nu bekend geen risico op gezondheidsschade. De betrokken artsenvereniging Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT) en de vier Centra voor Thuisbeademing komen samen met Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd tot de algemene aanbeveling om de apparaten te blijven gebruiken, zolang deze nog niet vervangen of gerepareerd zijn.

Philips waarschuwde vorige maand over verschillende CPAP-, BiPAP- en beademingsapparaten. In deze apparaten is een schuim gebruikt waarbij deeltjes los zouden kunnen komen. Die zouden ingeademd kunnen worden. Ook kunnen er vluchtige stoffen vrijkomen die mogelijk schadelijk zijn. Philips heeft hier zelf onderzoek naar gedaan en de inspectie heeft daarnaast onafhankelijke deskundigen om een oordeel gevraagd.

De gegevens die op dit moment bekend zijn, wijzen niet op schadelijke effecten op de lange termijn. Onmiddellijk stoppen met het apparaat zou voor alle gebruikers grote risico’s met zich kunnen meebrengen. De behandelaars en de inspectie maken de afweging dat het een verantwoorde keuze is om de apparaten te blijven gebruiken. De NVALT, de Centra voor Thuisbeademing en de inspectie hebben hiervoor een gezamenlijke aanbeveling aan de behandelende artsen opgesteld.

Philips zal een deel van de apparaten vervangen door een ander type. Bij de overige apparaten vervangt Philips het schuim. Deze acties hebben tijd nodig. Hoewel de eerste resultaten geen significante risico’s aantonen, is het belangrijk dat Philips meer onderzoek doet. Het onderzoek dat al gedaan is, is te beperkt om schadelijke langetermijneffecten uit te kunnen sluiten.

Het volledige document vindt u hier.

Ik gebruik één van de genoemde apparaten. Wat moet ik nu doen?
Gebruikt u een PAP-apparaat?
Het actieplan op basis waarvan reparatie of vervanging van uw apparaat plaats zal vinden, zal helaas nog enige tijd op zich laten wachten. Samen met onze collega-leveranciers hebben wij regelmatig overleg met Philips en zetten maximale druk om snel antwoord te krijgen op onze vragen, en die van u.

Moet ik mijn apparaat registreren?
Heeft u een Philips-apparaat in bruikleen?
U hoeft niets te doen. Wij hebben het Philips-apparaat voor u aangemeld. 

Heeft u een Philips-apparaat aangekocht?
U hoeft niets te doen. Wij hebben het Philips-apparaat voor u aangemeld.

Heeft u uw apparaat zelf al aangemeld bij Philips? Dat is geen probleem. Philips overlegt met ons over dubbele meldingen.

Gebruikt u een thuisbeademingsapparaat?
Dan adviseert Philips u om contact op te nemen met uw behandelend arts en voor die tijd niet te stoppen met het gebruik van uw apparaat. 

Welke oplossing komt er voor deze apparaten? Worden de producten vervangen?
Wereldwijd zijn er miljoenen apparaten op de markt. Er komt, zoals de informatie nu bekend is, een plan om alle apparaten op termijn te repareren of te vervangen. In Nederland werken wij samen met Philips, andere CPAP-leveranciers en artsen/ziekenhuizen aan een actieplan om dit uit te voeren. Zodra dit actieplan is uitgewerkt, informeren we u over de vervolgstappen.

Kan ik nu al mijn apparaat omwisselen?
We begrijpen dat het eerste advies en de berichten in de media voor veel onzekerheid heeft gezorgd en dat u uw apparaat zou willen omwisselen. We gaan alle apparaten in Nederland repareren of vervangen. Tot het actieplan klaar is, kunnen we geen apparaten omwisselen. We informeren u hoe dit proces gaat lopen en wat de planning gaat worden. U hoeft hiervoor geen actie te ondernemen, zoals het registreren van uw apparaat op de website van Philips. In Nederland doet uw leverancier dit voor u.

Wat vindt de ApneuVereniging van deze vrijwillige terugroepactie?
Hier vindt u de berichtgeving van de ApneuVereniging over dit onderwerp.

Mag ik zelf het schuim uit het apparaat halen?
Nee. U mag niets zelf veranderen of repareren. De apparatuur mag alleen opengeschroefd worden door een gecertificeerde technische medewerker van VIVISOL. 

Ik wil zo snel mogelijk een apparaat zelf aankopen. Kan dat?
Op dit moment hebben wij de particuliere verkoop van slaapapneu-apparatuur op onze webshop stopgezet. 

Ik heb jullie mails over dit onderwerp niet ontvangen. Hoe kan dat?
Dit kan verschillende redenen hebben:

  • De mail zit in uw spambox, controleer dit.
  • U heeft een ander mailadres aan ons doorgegeven.
  • Uw mailprogramma heeft de mail tegengehouden.
  • Wij hebben geen mailadres van u, in dat geval ontvangt u van ons een brief per post.

Waarom kan ik mijn apparaat niet wisselen met een ander merk?
Het actieplan voor het repareren en het vervangen van apparaten, is nog niet gereed. Tot die tijd kunnen wij nog geen apparaten omwisselen. Ook niet met apparaten van een ander merk. Het aantal betrokken apparaten is groot. Op wereldschaal, maar ook binnen Nederland. Het is belangrijk dat het repareren en vervangen volgens een plan zorgvuldig wordt uitgevoerd.