Meer informatie voor gebruikers van Philips slaapapneuapparatuur

PAP- EN THUISBEADEMINGSAPPARATUUR

U heeft het misschien al gelezen. Philips publiceerde op maandag 14 juni een persbericht over de mogelijke problemen met bepaalde PAP- en beademingsapparatuur. Voor alle CPAP-leveranciers (maar ook voor bijvoorbeeld zorgverzekeraars en behandelend artsen) was deze publicatie een grote verrassing.

Hier vindt u een overzicht van de verschillende typen apparatuur waar het om gaat.

Er is een kleine kans dat stukjes foam loslaten.
In de betrokken apparaten zit geluidsisolerende foam. Er is een hele kleine kans dat er kleine deeltjes van dit foam loslaten. Deze deeltjes kunnen dan via de slang en het masker ingeademd worden.

Het probleem kan groter worden wanneer het apparaat met ozon wordt schoongemaakt. Daarnaast kunnen problemen ontstaan wanneer het apparaat in een hete of hoge luchtvochtige omgeving staat. Situaties die in Nederland eigenlijk niet voorkomen. VIVISOL Nederland maakt alleen gebruik van goedgekeurde schoonmaakmethodes en gebruikt geen ozon bij het schoonmaken.

Advies artsen in reactie op aangepaste waarschuwingsmelding Philips slaapapneu- en beademingsapparaten
Na de eerste melding van Philips afgelopen maandag over een mogelijk veiligheidsrisico van haar slaapapneu- en beademingsapparaten, heeft Philips meer informatie gedeeld in een Europese Field Safety Notice. Vervolgens heeft de vereniging van artsen haar advies hierover gegeven. Graag informeren wij u over deze nieuwe informatie.

Aangepaste waarschuwingsmelding van Philips
Philips verzoekt u contact op te nemen met uw arts voordat u uw voorgeschreven therapie verandert. Bepaal samen met uw arts of het voordeel van het voortzetten van therapie met uw apparaat zwaarder weegt dan de risico’s die Philips benoemt. Raadpleeg de website van uw ziekenhuis/behandelcentrum voor het advies van uw arts.

Reactie van vereniging van artsen
In reactie hierop hebben de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose en de Slaapgeneeskunde Vereniging Nederland een advies uitgebracht dat wij graag met u delen:

“Wij achten het niet gewenst om op dit moment in algemene zin patiënten te adviseren te stoppen met het gebruik van de genoemde apparaten tot er meer informatie is.”

Lees
hier het volledige advies.

Welke oplossing komt er voor deze apparaten? Worden de producten vervangen?
Wereldwijd zijn er miljoenen apparaten op de markt. Er komt, zoals de informatie nu bekend is, een plan om alle apparaten op termijn te repareren of te vervangen. In Nederland werken wij samen met Philips, andere CPAP-leveranciers en artsen/ziekenhuizen aan een actieplan om dit uit te voeren. Zodra dit actieplan is uitgewerkt, informeren we u over de vervolgstappen.

Kan ik nu al mijn apparaat omwisselen?
We begrijpen dat het eerste advies en de berichten in de media voor veel onzekerheid heeft gezorgd en dat u uw apparaat zou willen omwisselen. We gaan alle apparaten in Nederland repareren of vervangen. Tot het actieplan klaar is, kunnen we geen apparaten omwisselen. We informeren u hoe dit proces gaat lopen en wat de planning gaat worden. U hoeft hiervoor geen actie te ondernemen, zoals het registreren van uw apparaat op de website van Philips. In Nederland doet uw leverancier dit voor u.

Meer informatie?
Ga naar de website van uw ziekenhuis of behandelcentrum voor het advies van uw arts. Het kan zijn dat het even duurt voordat deze websites zijn bijgewerkt met de informatie uit dit nieuwsbericht. Helaas hebben wij, en uw arts, nog geen antwoord op al uw vragen. Houdt daarom onze website in de gaten voor de meest recente informatie over deze waarschuwingsmelding van Philips. We informeren u daarnaast ook via e-mails of brieven zodra we nieuwe informatie hebben.

Heeft u vragen?
Bekijk hier de antwoorden op veelgestelde vragen.